Bwrgleriaeth ar Trewen Road Cil-y-coed ... allwch chi helpu?

Cafodd swyddogion eu galw i fwrgleriaeth ar Trewen Road, Cil-y-coed ddoe, ddydd Mercher 12 Ebrill 2017.

Digwyddodd y fwrgleriaeth tua 3.57pm pan dorrodd y troseddwyr i mewn drwy ddrws cefn yr eiddo a dwyn gemwaith ac oriorau.

Yna, gwelwyd pedwar dyn, y credir eu bod yn eu harddegau hwyr neu ugeiniau cynnar, yn gadael mewn Audi A4 arian, rhif cofrestru YY05 TGU, i gyfeiriad ardal Langstone.

Dywedodd DS Gareth Martin, 'Rydym yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â ni. Mae swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad ac rydym yn awyddus iawn i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth am y pedwar unigolyn hyn neu'r Audi a welwyd yn yr ardal'.
Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y fwrgleriaeth hon, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 356 12/4/17.