Ar goll: Ydych chi wedi gweld dyn 35 oed a dyn 43 oed o Goetre?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Kirk Evans, 35 oed, a Richard Higgs, 43 oed, sydd ar goll o'u cartrefi yn ardal Goetre, Sir Fynwy.

Y tro diwethaf i Richard a Kirk gael eu gweld oedd tua 8.30pm dydd Sul, 23 Mehefin 2019, a chredir eu bod gyda'i gilydd. Mae swyddogion yn pryderu am eu lles.

Yn ôl y disgrifiad mae Richard yn wyn, tua chwe throedfedd o daldra, mae'n drwm ac mae ganddo wallt brown golau ac, yn aml, nid yw'n eillio. Mae gan Richard dlysau nodedig ar ei wyneb hefyd.


Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo crys-t du, trowsus tracwisg llwyd ac esgidiau rhedeg gwyn.

 

Yn ôl y disgrifiad mae Kirk yn wyn, tua chwe throedfedd o daldra, mae ganddo wallt brown ac mae'n siarad ag acen gogledd Lloegr. Mae ganddo dat? seren nodedig ar ganol ei wddf hefyd.
Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo crys-t oren.

 

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod lle maen nhw ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 534 o 23/06/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.