Tywydd a Llifogydd

Mae materion sy'n yn ymwneud ag amodau tywydd garw fel rhoi halen ar ffyrdd ac ar lwybrau troed a sut y gall pobl sy'n agored i niwed aros yn ddiogel, yn cael eu trin gan eich Awdurdod Lleol.

Ble i gael Gwybodaeth

Y SefydliadRhif Cyswllt E-bostGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 01874 624704trading.standards@powys.gov.ukwww.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 or 01495 226622Dd/Gwww.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644contact@monmouthshire.gov.ukwww.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656Dd/Gwww.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 01495 762200calltorfaen@torfaen.gov.ukwww.torfaen.gov.uk