Gwent Police crest in white - monotone

Wedi’u dal ac yn y llys

Joshua Ashley Powell

Cyfeiriad: Sebastopol, Pontypool

Oedran: 30

Euogfarnau:

  • Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol
  • Anafu Anghyfreithlon

Portrait photo of

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi

Helpwch ni ddod o hyd i

Twitter