Portrait photo of

Jonathan Dewhurst

Oedran: 37

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Ymosod drwy guro Ymgais i ladrata

Portrait photo of

Cameron Symonds

Oedran: 21

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A

Portrait photo of

Timothy Higgins

Oedran: 22

Cyfeiriad: Blackwood

Euogfarnau: Achosi marwolaeth wrth yrru heb drwydded a heb yswiriant Dynladdiad

Portrait photo of

Ross Compton

Oedran: 27

Cyfeiriad: Trevethin, Pontypool

Euogfarnau: Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol

Portrait photo of

John Paul Jones

Oedran: 30

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Affräe

Portrait photo of

Callum Biggs

Oedran: 20

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A

Portrait photo of

David Martin Williams

Oedran: 45

Cyfeiriad: Rhymney

Euogfarnau: Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Portrait photo of

Jason Mark Beddoe

Oedran: 37

Cyfeiriad: Ebbw Vale

Euogfarnau: Ladrad Dwyn

Portrait photo of

Declan Beesley

Oedran: 22

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A

Portrait photo of

Ojay James

Oedran: 29

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Affräe Meddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus