Portrait photo of

Ojay James

Oedran: 29

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Affräe Meddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus

Portrait photo of

Joshua Ashley Powell

Oedran: 30

Cyfeiriad: Sebastopol, Pontypool

Euogfarnau: Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol Anafu Anghyfreithlon

Portrait photo of

John Paul Jones

Oedran: 30

Cyfeiriad: Caerphilly

Euogfarnau: Affräe

Portrait photo of

Liam Matthews

Oedran: 20

Cyfeiriad: Pontypool

Euogfarnau: Chyflawni trosedd pellach tra'n ddarostyngedig i ryddhad amodol Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth A Ymwneud â chynnig i gyflenwi cyffur arall a reolir dosbarth B

Portrait photo of

Malakyi James Thompson

Oedran: 18

Cyfeiriad: Newport

Euogfarnau: Cael/defnyddio/meddu ar eiddo troseddol Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A