John Paul Jones

John Paul Jones

Oedran: 30

Cyfeiriad: Caerffili

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 8 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Affräe

Dedfrydwyd John Paul Jones yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019 ar ôl iddo bledio'n euog o affräe. Dedfrydwyd John i un flwyddyn ac wyth mis yn y carchar.