Ojay James

Ojay James

Oedran: 29

Cyfeiriad: Caerffili

Dedfryd: 2 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Affräe
  • Meddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus

Dedfrydwyd Ojay James yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019 ar ôl iddo bledio'n euog o affräe a meddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus. Dedfrydwyd Ojay i ddwy flynedd yn y carchar.