Cameron Symonds

Cameron Symonds

Oedran: 21

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 4 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Cynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A

Dedfrydwyd Symonds yn Llys y Goron Casnewydd ar 31 Hydref ynghyd â Callum Biggs a Declan Beesley. Plediodd y tri ohonynt yn euog i ddau gyhuddiad o gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A.

 

Digwyddodd y troseddau rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Ebrill 2019.

 

Cameron Symonds dedfryf 4 blwyddyn yn y carchar

 

Callum Biggs 3 blwyddyn a 9 mis yn y carchar

 

Declan Beesley 2 flwyddyn a 9 mis yn y carchar

 

Dywedodd Ditectif Sean Meyrick: "Cafodd yr unigolion hyn eu harestio fel rhan o Ymgyrch Dynamic - ymgyrch fawr i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol trwy ardal Gwent gyfan.

 

“Nod Ymgyrch Dynamic oedd mynd i'r afael â'r bobl hynny yn ein cymunedau sy'n gwneud elw trwy werthu'r cyffuriau mwyaf niweidiol i rai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Rydym yn croesawu'r dedfrydau hyn a gobeithio eu bod yn anfon neges glir y gall pobl sy'n cael eu barnu'n euog o fod yn rhan o'r troseddau mwyaf difrifol yng Ngwent ddisgwyl derbyn dedfrydau sylweddol o garchar.”