David Martin Williams

David Martin Williams

Oedran: 45

Cyfeiriad: Rhymni

Dedfryd: 5 Blynyddoedd 7 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Dywedodd Cwnstabl Paul Broad, y swyddog a oedd yn arwain yr achos hwn i Heddlu Gwent: "Dedfrydwyd David Martin Williams yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Llun 14 Hydref 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i feddu ar gyffur a reolir Dosbarth A - Heroin - gyda bwriad o gyflenwi. Cafodd ei ddedfrydu i 2,045 diwrnod."