Jason Mark Beddoe

Jason Mark Beddoe

Oedran: 37

Cyfeiriad: Glyn Ebwy

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 6 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ladrad
  • Dwyn

Jason Mark Beddoe was sentenced at Cardiff Crown Court on Thursday 24th October 2019 after pleading guilty to theft and robbery. Jason Beddoe was sentenced to 1 year and 6 months in prison.