Jonathan Dewhurst

Jonathan Dewhurst

Oedran: 37

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 3 Blynyddoedd 9 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymosod drwy guro
  • Ymgais i ladrata

Dedfrydwyd Jonathan Dewhurst yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Mawrth 15 Hydref 2019 ar ôl iddo bledio’n euog i ddau achos o ymosod drwy guro ac un achos o geisio lladrata. Dedfrydwyd Jonathan i dair blynedd a naw mis o garchar.