Ross Compton

Ross Compton

Oedran: 27

Cyfeiriad: Trefddyn, Pont-y-pwl

Dedfryd: 4 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol

 

 

Dedfrydwyd Ross Compton yn Llys y Goron Caerdydd dydd Gwener 25 Hydref 2019 yn dilyn achos a'i cafodd yn euog o ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol. Dedfrydwyd Ross Compton i 4 blynedd yn y carchar.