Timothy Higgins

Timothy Higgins

Oedran: 22

Cyfeiriad: Coed Duon

Dedfryd: 5 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Achosi marwolaeth wrth yrru heb drwydded a heb yswiriant
  • Dynladdiad

 

 

Dedfrydwyd Timothy Higgins yn Llys y Goron Caerdydd dydd Gwener 8 Tachwedd ar ôl i'r llys ei gael yn euog o ddynladdiad Christopher Gadd.

 

 

 

 Ar ôl yr achos cafwyd Higgins yn euog o achosi marwolaeth wrth yrru heb drwydded a heb yswiriant hefyd.

 

 

 

 Aeth swyddogion i safle gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng Land Rover a cherddwr yn archfarchnad Sainsbury, Pontllanfraith ar 4 Mawrth 2019.

 

 

 

Bu farw'r cerddwr, Mr Gadd, 48 oed o Gaerffili, ar y safle o ganlyniad i'w anafiadau.

 

 

 

Mae Higgins, a oedd yn gyrru'r Land Rover, wedi cael ei garcharu am 5 o flynyddoedd.

 

 

 

Dywedodd Ditectif Arolygydd Ian Bartholomew: “Mae ein cydymdeimlad gyda theulu Christopher Gadd. Hoffwn ddiolch i'r teulu, tystion a'r gymuned ehangach am eu cymorth yn ystod yr ymchwiliad a'r achos llys dilynol."