Nid pawb sy'n gweld yr hwyl

Ymgyrch: Nid pawb sy'n gweld yr hwyl

Dyddiad Lansio: Hydref 2018

Cyfarchion i bawb sy'n chwilio am losin neu lanast! Mae'r amser wedi dod unwaith eto pan fydd beddrodau'n crecian, cathod du yn crwydro, pwmpenni'n disgleirio a gwrachod yn hedfan...

Mae Calan Gaeaf yn amser 'ffang-tastig' a chyffrous i lawer o bobl ond mae'n aml yn amser prysur i ni, gyda rhyw 740 o alwadau i ystafell reoli'r llu'r llynedd ar noson 31 Hydref, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n ymwneud â throsedd, diogelwch y cyhoedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Cofiwch nad yw pawb yn gweld yr hwyl... i rai, gall y noson hon pan fydd pethau'n gwneud twrw gefn nos achosi llawer o ofid. Gofynnwn i bobl sydd allan yn chwilio am losin neu lanast ystyried pobl eraill. Os gwelwch chi arwydd 'dim galwyr' peidiwch â galw yno. Mae'n werth cofio hefyd bod rhai gwisgoedd a churo ar ddrysau yn hwyr yn y nos yn gallu bod yn eithaf brawychus i aelodau bregus ein cymunedau.

Rydym yn cydweithio â pherchnogion siopau, trwy ofyn iddyn nhw fod yn ymwybodol o unrhyw un sy'n prynu eitemau sydd wedi cael eu defnyddio yn y gorffennol i achosi difrod ac ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol, fel wyau a blawd.

Gellir defnyddio wyau ar gyfer lawer o bethau ac nid yw taflu'n un ohonynt, byddwn yn trin achosion o daflu wyau fel difrod troseddol a bydd pobl sy'n cael eu dal yn cael eu herlyn a gallant wynebu cofnod troseddol.

Rydym hefyd yn gofyn i rieni sicrhau nad yw eu plant yn mynd allan ar eu pennau eu hunain, i gadw at ardaloedd gyda digon o olau ac i beidio â churo ar ddrysau pobl oni bai eu bod yn eu hadnabod.

Dymunwn noson llawn dychryn a llond gwlad o losin i bawb, a gofynnwn i chi gadw'n ddiogel ac o fewn y gyfraith.

Os ydych yn pryderu neu os ydych yn credu bod trosedd yn cael ei chyflawni, ffoniwch 101 neu ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng.

Os hoffech chi gopi o'n poster 'Dim Galwyr' gallwch lawrlwytho eich copi i'w argraffu yma.

Eleni gwnaethom ymuno â Phrifysgol De Cymru a'i myfyrwyr BA Cyfathrebu Graffeg i roi cymorth i ni ddylunio ein gwaith celf gan gynnwys graffeg ar gyfer Facebook a Twitter a phosteri 'dim galwyr'. Ken Rees oedd yr enillydd lwcus ac rwy'n si?r eich bod yn cytuno ei fod wedi gwneud gwaith gwych...

Cofiwch bobl, byddwch yn DDYCHRYNLLYD!

GWYLIO: https://www.youtube.com/watch?v=Gq568gaW8_Y

Digwyddiadau i ddod

Dyma fanylion am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn eich ardal chi dros Galan Gaeaf: