Allwch chi helpu? Car wedi ei ddwyn o glwb golff yng Nghaerffili.

Hoffai swyddogion wybod pwy yw dyn a gafodd ei ddal ar deledu cylch cyfyng gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth sy'n berthnasol i ymchwiliad i achos o ddwyn car o Glwb Golff Ridgeway, Caerffili.

 

Roedd y car, Ford Mondeo lliw arian, wedi parcio ym maes parcio'r clwb golff a chredir ei fod wedi cael ei gymryd rhwng hanner dydd ac 1pm dydd Sul 7 Ebrill 2019.  Yn ôl pob sôn cafodd yr allweddi eu dwyn o ystafell gypyrddau'r clwb.

 

Hoffem wybod pwy yw’r dyn a oedd yn gwisgo siaced dywyll ac sydd yn y ddelwedd teledu cylch cyfyng y tu mewn i Glwb Golff Ridgeway, gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth a allai helpu ein hymchwiliad.

 

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 277 (7/4/19). Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.