AR GOLL: Phillip Davies

Rydym yn adnewyddu ein hapêl am wybodaeth i ddod o hyd i Phillip Davies, 50 oed, sydd ar goll.

Daw Phillip o ardal Y Fenni a'r tro diwethaf iddo gael ei weld oedd tua 11am dydd Mawrth 2 Ebrill 2019. Mae swyddogion yn pryderu am ei les,

 Mae Phillip tua 6 troedfedd 2 fodfedd o daldra, yn fain ac mae ganddo wallt golau a barf bwch gafr. Mae hefyd yn gwisgo clust dlysau math plwg ac mae'n debygol o fod yn gwisgo trowsus rhedeg, esgidiau rhedeg a sling du ar ei fraich dde. Mae gan Phillip dat?s lliwgar nodedig ar ei frest, breichiau a choesau.

 Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ynghylch lle mae Phillip ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 143 o 03/04/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.