Ymgais i Ladrata, Parc Black Ash, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiadau am ymgais i ladrata yn y lôn sy'n cysylltu Heol Corporation gyda Pharc Black Ash yng Nghasnewydd.

Tua 10.50am dydd Mawrth 7 Mai 2019, aeth dyn anhysbys i fyny at aelod o'r cyhoedd wrth iddo sefyll wrth ei gar yn y lôn ger siop B&Q.

Honnir bod y dyn wedi mynnu allweddi ei gar cyn tynnu cyllell 4 modfedd. Llwyddodd y dioddefwr i ddianc yn ei gerbyd yn ddianaf.

Yn ôl y disgrifiad mae'r dyn dan amheuaeth o hil gymysg, mae tua 5 troedfedd 10 modfedd o daldra ac o faint canolig. Roedd yn gwisgo siaced 'puffer' du gyda'r cwfl i fyny, trowsus rhedeg llwyd, esgidiau rhedeg gwyn neu hufen, ac roedd ei wyneb wedi ei orchuddio'n rhannol gan fwgwd sgïo.

Yn dilyn yr ymgais i ladrata, gadawodd y lleoliad ar feic ar hyd Heol Corporation i gyfeiriad Sefydliad Lysaght.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad, neu a allai fod wedi gweld unrhyw beth amheus ar y pryd, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 158 o 7/5/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd, neu gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.