Byrgleriaeth, Clos Williams, Casnewydd - Ydych chi'n adnabod y dyn hwn?

Hoffem siarad â'r dyn yn y ddelwedd teledu cylch cyfyng hon yn dilyn byrgleriaeth mewn cyfeiriad yng Nghlos Williams, Casnewydd.

 

Rydym yn credu ei fod yn yr ardal ar adeg y digwyddiad ac y gallai helpu swyddogion gyda'u hymholiadau.

 

Aethpwyd i mewn i'r eiddo gwag trwy ffenest llofft ychydig ar ôl hanner nos dydd Iau 4 Ebrill 2019, a chafodd dau deledu eu dwyn.

 

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y fyrgleriaeth hon neu os ydych chi'n adnabod y dyn yn y llun, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 18 o 04/04/19, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd.