Mae swyddogion yn chwilio am ddyn o Risga.

Mae swyddogion sy'n gwneud ymholiadau am droseddau cyffuriau yn ceisio dod o hyd i ddyn o ardal Rhisga.

Fel rhan o ymchwiliad parhaus hoffent siarad â Joshua Evans, sy'n 19 oed.

Yn ôl y disgrifiad mae Joshua yn 173cm o daldra, mae'n fain ac mae ganddo wallt brown byr.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod lle mae ef ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900375908.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.