Ydych chi wedi gweld Philip Davies o'r Fenni sydd ar goll?

Rydym yn apelio unwaith eto am wybodaeth i ddod o hyd i Philip Davies, sy'n 50 oed, a gafodd ei weld diwethaf ddechrau mis Ebrill. Mae swyddogion yn pryderu am ei les.

Daw Philip o ardal Y Fenni a'r tro diwethaf iddo gael ei weld oedd tua 11am dydd Mawrth 2 Ebrill 2019. Daethpwyd o hyd i'w gerbyd, Range Rover Freelander lliw arian, ger Glangrwyne, Y Fenni dydd Mercher 3 Ebrill 2019. Gofynnir i drigolion yn yr ardal hon wirio unrhyw dai allan.

Mae Philip tua 6 troedfedd 2 fodfedd o daldra, yn fain gyda gwallt golau a barf bwch gafr. Credir ei fod yn gwisgo siaced las gyda chwfl â leinin ffwr. Mae hefyd yn gwisgo clust dlysau math plwg ac mae'n debygol o fod yn gwisgo trowsus rhedeg, esgidiau rhedeg a sling du ar ei fraich dde. Mae gan Philip dat?s lliwgar nodedig ar ei frest, ei freichiau a'i goesau.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod lle mae Philip ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 143 o 03/04/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.