Galw yn ôl i'r Carchar: Allwch chi ein helpu ni i ddod o hyd i Cory Slade, 26 oed, o Gasnewydd?

Allwch chi ein helpu ni i ddod o hyd i Cory Slade, sy'n 26 oed, o Gasnewydd, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019.

Roedd Cory yn treulio tair blynedd a chwe mis yn y carchar am Niwed Corfforol Difrifol ar ôl cael ei ddedfrydu dydd Mawrth 1 Awst 2017.

Oherwydd bod Cory wedi torri amodau ei drwydded mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar.

Os gwelwch ef, neu os ydych yn gwybod lle mae ef, ffoniwch 101 gan ddyfynnu: 1900203922

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.