Dyn wedi cael ei anafu - Rhymni

Mae tri dyn wedi cael eu harestio ar ôl i ddyn gael ei anafu yn Rhymni.

Roedd y dyn 25 oed o ardal Rhymni'n cerdded ar hyd Rhodfa Phillips tua 10.30am ddoe, dydd Llun 25ain, pan hysbysodd bod rhywun wedi saethu ato.

Mae wedi dioddef anaf difrifol i'w lygad ac mae'n dal i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Mae swyddogion wedi dod o hyd i wn peli traul ac nid ydynt yn edrych am neb arall ar hyn o bryd.

Mae dyn 26 oed, dyn 27 oed a dyn 25 oed, pob un ohonynt o ardal Rhymni, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o fod ag arf tanio yn eu meddiant. Mae'r dyn 25 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod corfforol difrifol hefyd. Maen nhw'n cael eu holi yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn cynnal ymholiadau yn yr ardal leol a gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 168 25/02/19 neu gallwch ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111.

Mae swyddogion y tîm plismona cymdogaeth yn yr ardal hefyd ac maen nhw ar gael i siarad ag unrhyw un sy'n pryderu.